Bình cắm hoa từ lo sơn móng tay

DIY-How-What-To-Do-Make-With-Old-Empty-Nail-Polish-Bottle-Mini-Flower-Vase-Upcycle-Recycle

Tận dụng những lo nước sơn móng tay  để sáng tạo ra những bình cắm hoa nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nè! 🙂

Nguồn: cremedelacraft

Add Comment