Bóc vỏ trứng nhanh hơn với nước đá

The-Trick-to-an-Easy-Peel-Hard-Boiled-Egg

Sau khi luộc xong, cho trứng vào nước đá sẽ dễ dàng bóc vỏ hơn á các bạn! Bạn thử xem sao nhé!

Nguồn :womenkingdom.com

Add Comment