Chậu xương rồng…đá

xương rồng

 

Xương rồng này sẽ tươi mãi mà không cần tưới nước luôn.

Add Comment