Chim cánh cụt…lõi chỉ

paper-tube-penguin-sketch2paper-tube-penguin-howto paper-tube-penguin-howto2 paper-tube-penguin-howto3paper-tube-penguin-kids-craft

 

Tận dụng lõi chỉ, hãy cùng bé yêu làm thành một chú chim cánh cụt dễ thương nào! 🙂

Add Comment