Chú khủng long từ quả trứng

6efa53fea72802e966d9ec384a13527a

Quả trứng luộc kết hợp với quả dưa leo, vậy là bạn đã có thể “biến” quả trứng thành chú khủng long rồi! 🙂

Add Comment