Làm hoa từ lõi giấy

1

2

Untitled

Thêm một kiểu hoa từ lõi giấy nè người ơi. Kiểu hoa này hơi phúc tạp nhưng hoa thành phẩm thì đẹp quá chừng! Vì có hoa đẹp bạn sẽ bất chấp chứ?! 🙂

Add Comment