Rùa con…đế chai

5-Tái-chế-đồ-cũ

 

Làm đồ chơi cho bé từ những nguyên vật liệu mở nhé! Tận dụng đế chai nước để làm mai cho chú rùa con nè!

Add Comment