Tái chế bình cắm hoa từ vỏ chai nước

98bccc331e36d3f69662d4b3ab203bfd635429221058805149

Ây da, muốn cắm một bình hoa mà lại quên mua bình cắm. @@. Nhà có sẵn vỏ chai nước 1,5L, bắt tay vào chế ngay một bình cắm hoa vô cùng độc đáo và không “đụng hàng” nhé!

Nguồn: daizydizzy

Add Comment