Tái chế dép trong nhà từ áo len

fa8b7bb40ada35d6aa0843e70e747533

Ở miền Bắc, vào mùa lạnh làm đôi dép kiểu này thì tuyệt thật!

Add Comment