Trứng chiên…hành tây

115121-Diy-Onion-Eggs

Trứng chiên được nằm gọn trong khoanh hành tây….Đẹp mà chắc ngon nhỉ! ^^

Add Comment